Juridisch adviseurs, Procesjuristen, Mediators & Incasso

Welkom op de website van Cordaat Legal. Wij zijn uw juridische partner voor al uw juridische vraagstukken en problemen.
Als het gaat om juridisch advies, het opstellen van overeenkomsten of processtukken of brieven, u bent bij ons aan het juiste adres.

Wij bedienen clienten door het hele land. Wij kunnen bij u langs komen of u bij ons. Wij zijn zeer flexibel daarin, een en ander in overleg natuurlijk.

Onze juristen zijn afkomstig uit de advocatuur en zeer ervaren op diverse rechtsgebieden. Als ondernemer of particulier kunt u dan ook altijd terecht bij ons.

Ook doen wij aan mediation / bemiddeling.

U kunt bij ons terecht voor een bepaald probleem maar wij fungeren ook vaak als huisjurist van ondernemers, bedrijven en instellingen. Door ons in een vroegtijdig stadium in te schakelen, kunnen er vaak (grotere) problemen voorkomen worden. Ook particulieren kunnen een beroep op ons doen.

Wij hanteren redelijke tarieven. Een eerste gesprek van 30 minuten is vrijblijvend / kosteloos.

Wij communiceren via korte lijnen. Zo heeft u zo veel mogelijk één contactpersoon binnen het kantoor. Wij leveren een kwalitatief goede juridische dienstverlening voor een redelijke prijs.

hammer_buch

Rechtsgebieden

Cordaat Legal houdt zich onder andere bezig met de volgende rechtsgebieden

Overeenkomstenrecht

Te denken valt aan het opstellen van contracten of advies daarover. Ook kunnen er geschillen ontstaan over de uitleg van diverse bepalingen. Wij zijn zeer ervaren daarin en weten hoe rechters daarmee omgaan. Ook voor discussies over wanprestatie en aansprakelijkheid kunnen wij u uitstekend bijstaan en van advies dienen.

Arbeidsrecht

zoals de gebruikelijke ontslagconflicten zowel ter advisering in het kader van een dossieropbouw danwel in het kader van een ontslagprocedure. Opstellen van arbeidsovereenkomsten etc.

Huurrecht

zowel verhuurders als huurders kunnen bij ons terecht

Bouwrecht

Wij staan bouwbedrijven, aannemers en ZZP'ers bij maar natuurlijk ook de klanten die een geschil hebben over de uitvoering van de aannemingsovereenkomst.

Ondernemingsrecht

zoals overnametrajecten van diverse ondernemingen, aandeelhoudersgeschillen, advisering aan directie in algemene zin als huisjurist, rechtsbijstand aan bestuurders en aandeelhouders in verband met aansprakelijkheidstellingen etc.

Faillissementsrecht

zoals bijstand aan ondernemingen ter voorkoming van een faillissement of voorkoming danwel beperking aansprakelijkheid danwel rechtsbijstand in het kader van een dergelijke aansprakelijkheid, advisering aan ondernemingen ter bescherming van bepaalde belangen etc.

Personen- & Familierecht

zoals echtscheidingen op diverse niveaus, van de relatief eenvoudige echtscheidingen tot de complexe met zakelijke belangen zoals aandelenconstructies bij ondernemingen

Mediation / bemiddeling

voor zakelijke en particuliere geschillen

Auteurs- en Merkenrecht

Intellectuele Eigendom waaronder het

ICT-recht

Bestuursrecht

Incasso van grote en kleine vorderingen


Gelet op de ruime ervaring die wij hebben, is het ook mogelijk om zaken ter second opinion bij ons aan te bieden. Bijvoorbeeld omdat u ontevreden bent over uw huidige rechtsbijstandverlener zoals een advocaat of jurist of omdat u behoefte heeft aan meer duidelijkheid.

Werkwijze

U kunt in alle vrijblijvendheid contact opnemen met ons kantoor om uw vraag voor te leggen. Een eerste gesprek, tot 30 minuten, is gratis tenzij anders wordt aangegeven. Op deze wijze kan worden beoordeeld om wat voor zaak het gaat en of rechtsbijstand nodig is. Tijdens dit eerste gesprek zal tevens worden aangegeven wat de kosten zijn zodat deze direct voor u duidelijk zijn. Na het eerste gesprek zal er een opdrachtbevestiging worden verzonden en zal Cordaat Legal voor u aan de slag gaan. In beginsel zal alles wat er gebeurt in een zaak met u worden doorgenomen en wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Neem nu contact met ons op voor een vrijblijvende evaluatie van uw kwestie / zaak / geschil.

Stuur een e-mail naar: info@cordaatlegal.nl

Kosten Uurtarief

Cordaat Legal hanteert redelijke uurtarieven. Voor vaste clientèle worden doorgaans lagere uurtarieven gehanteerd. Te denken valt aan ondernemingen die het kantoor inschakelen als huisjurist of particulieren die om wat voor reden dan ook vaker dan anders een advocaat nodig hebben. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat direct vanaf het begin er helderheid daarover is bij de client.

Ook is het mogelijk om een rechtsbijstandsabonnement bij ons af te sluiten. Voor zeer redelijke tarieven per maand kunt u te allen tijde een beroep op ons doen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.


Contact

U kunt ons bereiken via: info@cordaatlegal.nl